Elektromagnētiskā indukcija ir parādība, kad noslēgtā vadītājā rodas strāva, palielinoties vai samazinoties magnētiskajam laukam.
Aplūkosim laukumu \(S\), kuru šķērso magnētiskā lauka indukcijas līnijas. Tā rodas magnētiskā plūsma \(Φ\) caur laukumu \(S\).
 
Att3.png
 
Magnētisko plūsmu var aprēķināt pēc formulas Φ=BScosa , kur
\(B\) – magnētiskā lauka indukcija, \(T\)
\(S\) – kontūra ietvertais laukums, m2
\(α\) – leņķis starp kontūrā ietvertā laukuma normāli n un magnētiskā lauka indukcijas vektoru B.
  
Magnētiskās plūsmas izmaiņas ātrumu raksturo ar elektrodzinējspēku (EDS), kuru (kontūrā ar vienu vijumu) var aprēķināt pēc formulas: ε i=ΔΦ Δt, kur
 
εi – indukcijas elektrodzinējspēks, \(V\)
 \(ΔΦ\) – magnētiskās plūsmas izmaiņa, \(Wb\)
 \(Δt\) – magnētiskās plūsmas maiņas laiks, \(s\)
 
Mainoties magnētiskai plūsmai, EDS rada indukcijas strāvu tādā virzienā, lai tās radītais magnētiskais lauks kompensētu šo izmaiņu.  
 
Vai jūsu virtuvē ir indukcijas plīts? Indukcijas elektriskā plīts sastāv no spoles, kurā tiek ģenerēts mainīgs magnētiskais lauks. Kā sasildās metāla trauks uz plīts? Mainīgs magnētiskais lauks rada traukā virpuļstrāvas, kas sasilda trauku.
 
shutterstock_1315722644.jpg
Indukcijas plīts
 
Virpuļstrāvas izmanto arī metālu kausēšanai indukcijas krāsnīs.
 
Ja vadītāja kontūrā plūst līdzstrāva \(I\), tad vadītāja kontūra laukumu šķērso šīs strāvas radītā magnētiskā plūsma, kuru aprēķina pēc formulas:
Φ=LI, kur
 
\(Φ\) – magnētiskā plūsma, \(Wb\)
\(L\) — induktivitāte (lielums ir atkarīgs no kontūra formas, izmēriem un vides magnētiskajam īpašībām), \(H\)
\(I\) – strāvas stiprums, \(A\)
 
Ja vadītāja kontūrā plūst mainīga strāva, tad vadītāja kontūrā rodas mainīga magnētiskā plūsma, kas kontūrā ierosina indukcijas elektrodzinējspēku un indikcijas strāvu. Doto parādību sauc par pašindukciju.
 
εp=LΔIΔt
 
εp– pašindukcijas elektrodzinējspēks, \(V\)
\(L\) – kontūra induktivitāte, \(H\)
\(ΔI\ \)– strāvas stipruma izmaiņa, \(A\)
\(Δt\) – laiks, \(s\)
 
Pašindukcijas EDS var izpausties kā izslēgšanas vai ieslēgšanas strāva.
  
Strāvas magnētiskajam laukam piemit enerģija, kuru aprēķina pēc formulas: 
WM=LI22, kur
 
WM – magnētiskā lauka enerģija, \(J\)
\(L\) – kontūra induktivitāte, \(H\)
\(I\) – strāvas stiprums, \(A\)