Teorija

Transformators
300px-WeldingTransformer-1.63.png
Transformators
 300px-Speeka_transformatori.jpg
Dažādas jaudas barošanas transformatori.
 
Transformators ir ierīce, kuru izmanto maiņsprieguma pārveidošanai. Maiņstrāvas transformatora darbības pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas un pašindukcijas parādība. Ja transformatora vienu tinumu ar vijumu skaitu N1pieslēdz maiņstrāvas avotam (primārais tinums), tad EDS inducējas visos transformatora tinumos (gan primārajā, gan sekundārajos). Transformācijas koeficients k – skaitlis, kas rāda, cik reižu transformators pazemina spriegumu.
 
Tukšgaitā: k=U1U2=N1N2 un darba režīmā: k=U1ε2=I2I1
 
U1 – spriegums primārajā tinumā,
U2 – spriegums sekundārajā tinumā,
N1 – vijumu skaits primārajā tinumā;
N2– vijumu skaits sekundārajā tinumā;
ε2– sekundārā tinuma elektrodzinējspēks,
I2 – strāvas stiprums sekundārajā tinumā,
I1 – strāvas stiprums primārajā tinumā.
 
Transformatoru praktiskā pielietošana:
Vislielākā nozīme transformatoriem ir elektrotīklos, kur tos izmanto strāvas pārveidošanai, lai varētu pārvadīt elektroenerģiju lielos attālumos ar iespējami maziem zudumiem.
 
Transformatorus izmanto arī dažādās elektroierīcēs un radioaparatūrās - televizoros, radiouztvērējos, pastiprinātājos u.c.