3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Maiņsprieguma pārveidošanai izmanto transformatorus, kuru darbības pamatā ir elektromagnētiskās indukcijas un pašindukcijas parādība. Transformators sastāv no feromagnētiskas serdes, uz kuras novietoti vismaz divi tinumi (spoles).
 
transf.png
Tinumu, kuru savieno ar maiņstrāvas avotu, sauc par primāro, bet otro tinumu sauc par sekundāro.
Ja transformatora vienu tinumu (primārais tinums) ar vijumu skaitu N1 pieslēdz maiņstrāvas avotam, tad elektrodzinējspēks inducējas visos transformatora tinumos, un sekundārajā tinumā ar vijumu skaitu N2 arī rodas strāva.
Transformatoru raksturo transformācijas koeficients \(k\), kas rāda, cik reižu transformators pazemina spriegumu.
 
transformat.png
 
Ja neņemt vērā enerģijas zudumus, tad transformācijas koeficientu var noteikt pēc formulas
 
 k=U1U2=N1N2I2I1
 
U1 – spriegums primārajā tinumā,
U2 – spriegums sekundārajā tinumā,
N1 – vijumu skaits primārajā tinumā;
N2– vijumu skaits sekundārajā tinumā;
I2 – strāvas stiprums sekundārajā tinumā,
I1 – strāvas stiprums primārajā tinumā.
 
Transformatorus plaši izmanto sprieguma pārveidošanai elektrotīklos, lai pārvadītu elektroenerģiju lielos attālumos ar iespējami maziem enerģijas zudumiem.
 
00px-WeldingTransformer-1.63.png
Transformators
  
shutterstock_398835553.jpg
Dažādas jaudas barošanas transformatori