Teorija

Ķermeņa svars uz dažādām planētām.
Ikdienā mēs svaru un masu uztveram par vienu un to pašu. Abi šie lielumi ir ļoti saistīti, bet tas nav viens un tas pats. Ķermeņa masa ir atkarīga no molekulu un atomu daudzuma ķermenī un to apzīmē ar "m" mēra kilogramos kg. Bet svars ir spēks ar kādu ķermenis iedarbojas uz citiem ķermeņiem gravitācijas rezultātā, un to apzīmē ar "P" un mēra Ņūtonos N.
Piemērs:
Video "The difference between mass and weight" http://www.youtube.com/watch?v=_Z0X0yE8Ioc tiek apskatīta atšķirība starp svaru un masu, kurā skaidro, ka ķermeņa svaru mēs izjūtam. kad cenšamies ķermeni pacelt vertikāli augšup, bet ķermeņu masu mēs izjūtam kā inerci, kad tiecamies ķermeni izkustināt no vietas.
Ķermeņa svars ir spēks, ar kuru ķermenis spiež uz virsmu vai nostiepj iekari, kad tajā karājas.
Svarīgi!
Ķermeņa svars uz Zemes ir vienāds ar smaguma spēku, ja ķermenis atrodas miera stāvoklī vai vienmērīgā taisnvirziena kustībā. Ja ķermenis atrodas paātrinātā kustībā, tad ķermeņa svars un smaguma spēka vērtība var arī atšķirties.
Ķermeņa svaru parēķina pēc formulas P=mg, kur
P - ķermeņa svars, N;
m - ķermeņa masa, kg;
g - brīvās krišanas paātrinājums, ms2.
Ierīci, kuru mēs izmantojam masas mērīšanai, sauc par svariem, jo patiesībā svari nemēra masu, bet gan ķermeņa svaru. Svariem uz Zemes ciparnīcā tiek ievērots, ja ķermeņa svars ir 9,8 N liels, tad svaru ciparnīca rāda, ka ķermeņa masa ir 1 kg.  Ja ķermeņa masu ar svariem mēģinātu noteikt kosmiskajā stacijā, kur ir bezsvara stāvoklis, tad ķermeņa masu nomērīt neizdotos, jo tādā gadījumā ķermeņa svars būtu vienāds ar nulli un tas nespiestu uz svaru virsmu. Tātad ķermeņa svaru var noteikt gravitācijas laukā tikai tad, kad ķermenis neatrodas bezsvara stāvoklī.
Saules sistēmā ir astoņas planētas un katrai planētai ir savs brīvās krišanas paātrinājums. Tas nozīmē, ka uz katras no planētām vienam un tam pašam ķermenim, būs atšķirīgs svars.
1. attēls. Saules sistēmas planētas.
SolSys_IAU06.jpg
 
1. tabula. Brīvās krišanas paātrinājums uz dažādiem debesu ķermeņiem Saules sistēmā.
Tabula g2.png
Piemērs:
Uz Zemes brīvās krišanas paātrinājums ir 6 reizes lielāks nekā uz Mēness, tādēļ kosmonauta svars uz Mēness būs 6 reizes mazāks nekā uz Zemes. 
weight3.png
Ja ar mums pierastiem svariem kosmonautu nosvērtu uz Mēness, tad svaru ciparnīca nerādītu 120 kg, bet gan tikai 20 kg.
Piemērs:
Toties uz Saules brīvās krišanas paātrinājums ir gandrīz 28 reizes lielāks nekā uz Zemes, tādēļ uz tā visi ķermeņi mums šķistu 28 reizes smagāki. Ja mēs varētu nosvērt 120 kg smagu kosmonautu uz Saules virsmas, tad svari uzrādītu, ka kosmonauts sver 3355 kg. Protams reāli mēs to nevarētu izdarīt, jo Saules virsma ir apmēram 6000 °C grādu karsta.
 
Atsauce:
E.Šilters, V.Regnuts, A.Cābelis "Fizika 10. klasei" Lielvārds, 2004
http://astro-observer.com/solarsystem/compare/mass.html
http://solarsystem.nasa.gov/index.cfm
http://livingsta.hubpages.com/hub/Planet-Earth-for-Kids
http://www.astronomy.ohio-state.edu/~pogge/Ast161/Unit6/
http://www.bbc.co.uk/schools/ks3bitesize/science/energy_electricity_forces/forces/revise3.shtml