Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

7p.
1. Lielu mērskaitļu pārveidošana II 2p.
2. Mazo mērskaitļu pārveidošana 2p.
3. Ātruma mērvienību pārveidojumi 1p.
4. Laika mērvienības 2p.