Dinamikas pamatlikums (2. Ņūtona likums) gaisa balona lidojumam
 
Gaisa balons.png
 
Spēku projekciju vienādojums pa y asi:
FAF=ma, kur
  • FA - Arhimēda spēks;
  • F - balona smaguma spēks;
  • m - balona kopējā masa, kurā ietilpst kravas masa, balasta masa (tā, ko nomet, lai balonu paātrināti virzītu augšup), balona apvalka un gāzes masa, ar ko piepildīts balons,
  • a - balona kustības paātrinājums (Ja balons peld vai vienmērīgi maina augstumu, tad a=0m/s2).
 
Izmantojot Arhimēda spēka formulu un ievērojot, ka F=mg, vienādojumu var pārrakstīt šādi:
 
ρgVmg=ma, kur ρ - gaisa blīvums un V - kopējais balona tilpums.