Teorija

Dinamikas pamatlikums (2. Ņūtona likums) gaisa balona lidojumam
gaisa balons2.png
 
Spēku projekciju vienādojums pa y asi:
 
FAF=ma, kur
  • FA - Arhimēda spēks,
  • F - balona smaguma spēks,
  • m - balona kopējā masa, kurā ietilpst kravas masa, balasta masa (tā, ko nomet, lai balonu paātrināti virzītu augšup), balona apvalka un gāzes masa, ar kuru piepildīts balons,
  • a - balona kustības paātrinājums. Ja balons peld vai vienmērīgi maina augstumu, tad a=0m/s2.
 
 Izmantojot Arhimēda spēka formulu un ievērojot, ka F=mg, vienādojumu var pārrakstīt šādi:
 
ρgVmg=ma, kur ρ - gaisa blīvums un V - kopējais balona tilpums
 
Atsauce:
 http://upupwithpeople.blogspot.com/2013/05/means-of-transport.html)