Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 39 p. Testā ir iekļauti jautājumi un uzdevumi ar dažādām grūtības pakāpēm no tēmām "Ko mācās fizikā?", "Kā ķermeņi kustās?" un "Kā svārstības rada skaņu?".
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 49 p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus. Izsaka lielumu no formulas, izvēloties atbilstošu stratēģiju. (M.9.4.3.6.) Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.) Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.) Aprēķina ķermeņa masu, zinot tilpumu un blīvumu. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma. Analizē ķermeņa peldēšanu dažādās situācijās, izmantojot jēdzienu “blīvums”. (D.9.3.2.2.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 41 p. Aprēķina kopspēka virzienu un lielumu, ja spēki darbojas pa vienu taisni. (D.9.3.2.1.) Noskaidro berzes spēka atkarību no klucīša masas, izvērtē iegūtus rezultātus. Izsaka lielumu no formulas, izvēloties atbilstošu stratēģiju. (M.9.4.3.6.) Analizē sadzīves situācijas, izmantojot jēdzienu “spiediens”. (D.9.3.2.3.) Salīdzina dažādu ķermeņu blīvumus, izmantojot fizikālo lielumu tabulas. (D.9.1.3.1.) Aprēķina ķermeņa masu, zinot tilpumu un blīvumu. Izdara secinājumu par spiediena atkarību no šķidruma staba augstuma. Analizē ķermeņa peldēšanu dažādās situācijās, izmantojot jēdzienu “blīvums”. (D.9.3.2.2.)
2. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 28 p. Testā ir iekļauti jautājumi un uzdevumi ar dažādām grūtības pakāpēm no tēmām "Ko mācās fizikā?", "Kā ķermeņi kustās?" un "Kā svārstības rada skaņu?".