Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Iekšējā enerģija un molekulas brīvības pakāpju skaits Molekulu haotiskās kustības vidējā kinētiskā enerģija un molekulas brīvības pakāpju skaits.
2. Ideālas gāzes iekšējās enerģijas aprēķināšanas sakarības Ideālas gāzes iekšējās enerģijas aprēķināšanas sakarības.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvalitatīvi uzdevumi par iekšējo enerģiju 1. izziņas līmenis zema 2p. Jāizdara secinājumi par gāzes iekšējo enerģiju dažādās situācijās.
2. Vienatoma gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās aizņemtais tilpums un radītais spiediens.
3. Divatomu gāzes iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija, ja zināms tās blīvums un radītais spiediens.
4. Iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Vienatomu gāzes iekšēja enerģijas un masas aprēķināšana.
5. Cēlgāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina cēlgāzes iekšējā enerģija, ja zināma tās masa un temperatūra.
6. Gāzes iekšējā enerģija 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija, ja zināms molekulu skaits un temperatūra.
7. Gāzes temperatūra 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jānosaka temperatūra, kurā dotajam gāzes daudzumam ir noteikta iekšējā enerģija.
8. Molekulu skaits 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jānosaka molekulu skaits slēgtā traukā ievietotai gāzei.
9. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, to sildot.
10. Gaisa sildīšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīts gaiss, ja zināma gaisa iekšējās enerģijas izmaiņa.
11. Cēlgāzes noteikšana 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Izmantojot dotos datus, jānosaka, kas tā par cēlgāzi.
12. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
13. Divatomu gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
14. Vienatoma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņas, analizējot grafikus 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
15. Gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina divatomu gāzes masa pie normāla atmosfēras spiediena, ja zināma tās iekšējā enerģija.
16. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.
17. Gāzes sasilšana, bremzējot automašīnu 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Jāaprēķina gāzes iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņas, strauji nobremzējot kustībā esošu gāzes balonu.
18. Gāzes balona sasilšana, krītot no kāda augstuma 3. izziņas līmenis augsta 3p. Jāaprēķina hēlija iekšējās enerģijas un temperatūras izmaiņa, nokrītot no dotā aukstuma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes sildīšana Citi vidēja 2p. Jāaprēķina, par cik K tika sasildīta gāze, ja zināma gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa.
2. Gāzes iekšējās enerģijas izmaiņa, analizējot grafikus Citi vidēja 2p. Jāaprēķina gāzes iekšējā enerģija un jānoskaidro tās izmaiņas, izmantojot datus no grafikiem.
3. Gāzes tilpuma iekšējā enerģija Citi vidēja 2p. Jāaprēķina divatomu gāzes iekšējā enerģija dotajam tilpumam pie normāla atmosfēras spiediena.
4. Gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa Citi vidēja 3p. Jāaprēķina vienatoma gāzes iekšējā enerģija zem virzuļa.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ideālas gāzes iekšējā enerģija 00:25:00 zema 12p. Jāaprēķina vienkārši uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gāzes tilpuma un citu parametru izmaiņas 00:30:00 vidēja 11p. Jāaprēķina vidējas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.
2. Gāzes iekšējā enerģija 00:35:00 augsta 11p. Jāaprēķina dažādas grūtības uzdevumi par ideālas gāzes iekšējo enerģiju un tās izmaiņu.