Pirms iepazīties ar kondensatoru slēgumiem, obligāti atkārto teoriju Elektriskā kapacitāte. Kondensatori
 
Praksē izmanto kondensatoru virknes un paralēlslēgumus (baterijas).
 
Virknes slēgums
 
1.svg
 
Ja kondensatoru baterija ir izveidota no virknē slēgtiem kondensatoriem, tad baterijas kopējo kapacitāti aprēķina pēc formulas:
 
1C=1C1+1C2
 
Ja kondensatoru kapacitātes ir vienādas, tad kondensatoru baterijas kopējo kapacitāti aprēķina pēc formulas:
C=C1n, kur
n — kondensatoru skaits.
 
Uz abu kondensatoru klājumiem ir vienliels lādiņš q=q1=q2. Lādiņu var aprēķināt šādi:
 
q=CUvaiq1=C1U1unq2=C2U2.
 
Jāievēro, ka U=U1+U2.
 
Paralēlslēgums
 
2.svg
 
Ja kondensatoru baterija ir izveidota no paralēli slēgtiem kondensatoriem, tad baterijas kopējo kapacitāti aprēķina pēc formulas:
 
C=C1+C2
 
Ja kondensatoru kapacitātes ir vienādas, tad kondensatoru baterijas kopējo kapacitāti aprēķina pēc formulas:
 
C=C1n, kur
n — kondensatoru skaits.
 
Uz paralēli slēgtiem kondensatoriem ir viens un tas pats spriegums U=U1=U2. Savukārt lādiņi ir dažādi, un kondensatoru baterijas kopējais lādiņš ir q=q1+q2.