Kādi faktori ietekmē kondensatora izlādes ātrumu?
 
YCUZD_210123_4913_3.svg
 
Grafikā redzams, ka izlādes ātrums ir atkarīgs no kondensatora kapacitātes. Rezistora pretestība eksperimentā nemainās.
 
YCUZD_210123_4913_4.svg
 
Jo mazāka ir kondensatora kapacitāte, jo īsāks ir izlādes laiks. Un otrādi. Palielinoties kondensatora kapacitātei divas reizes, izlādes laiks pieaug arī gandrīz divas reizes.
 
Izlādes ātrums ir atkarīgs arī no rezistora elektriskās pretestības. Kondensatora kapacitāte eksperimentā nemainās.
 
YCUZD_210123_4913_5.svg
 
Jo mazāka ir rezistora pretestība, jo īsāks ir izlādes laiks. Un otrādi.
Palielinoties rezistora pretestībai divas reizes, izlādes laiks pieaug aptuveni \(1,4\) reizes.