Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļas 1. uzd. Dispersā sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka dispersās sistēmas veidu, kas veidojas gaisā izelpas laikā.
2. 1. daļas 2. uzd. Atoma uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka atoma Co-59 uzbūvi.
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmisko savienojumu nomenklatūra 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmisko savienojumu nosaukumiem atbilstošās formulas.
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskā saite 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns, zinot ķīmisko saišu veidus, nosaka kādas ķīmiskās saites ir dotajās vielās, sarindo tās vajadzīgajā secībā.
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko reakciju veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmiskās reakcijas veidu pēc reaģējošo vielu sastāva maiņas un pēc reakcijas siltumefekta, izmantojot ķīmiskās reakcijas vienādojumu.
6. 1. daļas 6. uzd. Ķīmisko formulu pārvērtību rinda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmisko vielu pārvērtību rindā paslēpto vielu formulas.
7. 1. daļas 7. uzd. Katalizatora ietekme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka katalizatora ietekmi uz doto ķīmisko reakciju.
8. 1. daļas 8. uzd. Katalizatora ietekme uz ķīmisko reakciju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka kura līkne atspoguļo izdalītā skābekļa tilpuma atkarību no laika, pievienojot katalizatoru.
9. 1. daļas 9. uzd. Oksidētāja noteikšana ķīmiskajā reakcijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka oksidētāju dotajā ķīmiskajā reakcijā.
10. 1. daļas 10. uzd. Metālu reducēšanās 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns sakārto metālus reducējošo spēju samazināšanās virzienā.
11. 1. daļas 11. uzd. pH izmaiņas ķīmiskās reakcijas laikā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ķīmiskās vielas kas piedalās reakcijā balstoties uz grafikā sniegto informāciju par pH izmaiņām.
12. 1. daļas 12. uzd. Lielumu noteikšana pētījumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka neatkarīgo, atkarīgo un fiksēto lielumu dotajā pētījumā.
13. 1. daļas 13. uzd. Ogļūdeņražu nomenklatūra 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosauc ogļūdeņradi balstoties uz tā struktūrformulu.
14. 1. daļas 14. uzd. Drošības noteikumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka nepatieso apgalvojumu par drošības noteikumiem ķīmijas laboratorijā.
15. 1. daļas 15. uzd. Titrēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka minimālo titrēšanas mēģinājumu skaitu.
16. 1. daļas 16. uzd. Ķīmisko reakciju novērojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Balstoties uz ķīmisko reakciju novērojumiem skolēns nosaka ķīmiskajā reakcijā iesaistītās vielas.
17. 1. daļas 17. uzd. Joni šķīdumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka jonus, kas vienlaicīgi var atrasties šķīdumā.
18. 1. daļas 18. uzd. Ķīmisko reakciju ietekmējošie apstākļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka apstākļus, kas ietekmē ķīmiskās reakcijas līdzsvaru.
19. 1. daļas 19. uzd. Destilēšanas iekārta 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka traukus un iekārtas no kā sastāv destilēšanas iekārta.
20. 1. daļas 20. uzd. Ķīmisko vielu drošības datu lapa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns balstoties uz ķīmiskās vielas datu drošības lapā sastopamo informāciju nosaka atbilstošās bīstamības piktogrammas.
21. 1. daļas 21. uzd. Ogļūdeņražu degšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns veic aprēķinus, lai noteiktu nepieciešamo gaisa tilpumu noteikta propāna tilpuma sadedzināšanai.
22. 1. daļas 22. uzd. Reakcijas ātrums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka apstākļus kādi nepieciešami, lai palielinātu dotās ķīmiskās reakcijas ātrumu.
23. 1. daļas 23. uzd. Izomēri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns pēc struktūrformulām nosaka pentāna izomērus.
24. 1. daļas 24. uzd. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns pēc attēla nosaka darba drošības noteikumu pārkāpumu ķīmijas laboratorijā.
25. 2. daļas 1.1. uzd. Kodolreakcijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns uzraksta tekstā minēto kodolreakciju.
26. 2. daļas 1.3. uzd. Elementa elektronformula 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns uzraksta elementa izotopa elektronformulu.
27. 2. daļas 2. uzd. Jonu vienādojumi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns pēc dotā teksta uzraksta molekulāro, jonu un saīsināto jonu vienādojumus dotajai ķīmiskai reakcijai.
28. 2. daļas 3. uzd. Masas daļas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns pēc titrēšanas gaitā iegūtajiem rezultātiem nosaka etanola masas daļu asins plazmā.
29. 2. daļas 4.1. uzd. pH izmaiņas (Skābais lietus) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns nosaka pH izmaiņas skābā lietus gadījumā un pamato to ar ķīmisko reakcijas vienādojumu.
30. 2. daļas 4.2. uzd. Šķīduma pH vērtības noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ar kādām iekārtām un piederumiem var noteikt šķīduma pH vērtību.
31. 2. daļas 5. uzd. Šķīdumu pagatavošana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns aprēķina nepieciešamo kalcija hlorīda dihidrāta masu šķīduma pagatavošanai, ja zināma šķīduma koncentrācija.
32. 2. daļas 6.1. uzd. Ogļūdeņražu nosaukšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns nosaka ogļūdeņraža nosaukumu atbilstoši IUPAC nomenklatūrai balstoties uz tā struktūrformulu.
33. 2. daļas 6.2. uzd. Izomēri 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns uzraksta dotā savienojuma izomērus.
34. 2. daļas 7. uzd. Ogļūdeņražu degšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns pēc sniegtās informācijas sastāda pilnīgas sadegšanas reakcijas termoķīmisko vienādojumu un aprēķina radušos siltuma daudzumu pilnīgi sadedzinot noteiktu daudzumu mol butāna.
35. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns pamato ķīmisko pārvērtību norisi ar attiecīgajiem ķīmiskās reakcijas vienādojumiem.
36. 2. daļas 9. uzd. Piesātināts šķīdums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns aprēķina piesātināta urīnskābes šķīduma molāro koncentrāciju.
37. 2. daļas 10. uzd. Ķīmiskās reakcijas norise 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēns prognozē kā izmainīsies vielu koncentrācija ķīmiskajā reakcijā, ja tiks pievienotas papildus vielas.
38. 3. daļas 1.1. uzd. Ķīmiskais reakcijas ātrums 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēns skaidro ķīmiskā reakcijas ātruma izmaiņas izmantojot dotos datus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 3. daļas 1.2. uzd. Ķīmiskā reakcijas ātruma ietekme Citi vidēja 2 p. Skolēns analizējot pieejamos datus nosaka kāpēc eksperimenta sākumā izvirzītā hipotēze neapstiprinājās.
2. 3. daļas 2. uzd. C vitamīna dienas deva Citi vidēja 5 p. Skolēns nosaka vai ir iespējams uzņemt C vitamīna dienas devu apēdot 10 g mežrozīšu augļu.
3. 3. daļas 3.1. uzd. Darba gaita fosfātjonu noteikšanai Citi vidēja 1 p. Skolēns uzraksta darba gaitu fosfātjonu noteikšanai.
4. 3. daļas 3.2. uzd. un 3.3. uzd. Fosfātu reģenerācijas process Citi vidēja 2 p. Skolēns skaidro divu filtrāciju nepieciešamību fosfātu reģenerācijas procesā un pamato videi draudzīgāko reģenerācijas metodi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2022. g., 1.daļa 00:45:00 vidēja 30 p. 2022. g. ķīmijas eksāmena 1. daļas uzdevumi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valsts eksāmens ķīmijā 2022. g., 2.daļa 00:45:00 vidēja 27 p. 2022. g. ķīmijas eksāmena 2. daļas uzdevumi.
2. Valsts eksāmens ķīmijā 2022. g., 3.daļa 00:45:00 vidēja 12 p. 2022. g. ķīmijas eksāmena 3. daļas uzdevumi.
3. Valsts eksāmens ķīmijā 2022.g., 1.-3. daļa 03:00:00 vidēja 69 p. 2022. g. ķīmijas eksāmena 1.-3. daļas uzdevumi.