Uzdevumi

1. 1. daļas 1. uzd. Dispersā sistēma

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. 1. daļas 2. uzd. Atoma uzbūve

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. 1. daļas 3. uzd. Ķīmisko savienojumu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. 1. daļas 4. uzd. Ķīmiskā saite

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. 1. daļas 5. uzd. Ķīmisko reakciju veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. 1. daļas 6. uzd. Ķīmisko formulu pārvērtību rinda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. 1. daļas 7. uzd. Katalizatora ietekme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. 1. daļas 8. uzd. Katalizatora ietekme uz ķīmisko reakciju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. 1. daļas 9. uzd. Oksidētāja noteikšana ķīmiskajā reakcijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. 1. daļas 10. uzd. Metālu reducēšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. 1. daļas 11. uzd. pH izmaiņas ķīmiskās reakcijas laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. 1. daļas 12. uzd. Lielumu noteikšana pētījumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. 1. daļas 13. uzd. Ogļūdeņražu nomenklatūra

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. 1. daļas 14. uzd. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. 1. daļas 15. uzd. Titrēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. 1. daļas 16. uzd. Ķīmisko reakciju novērojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. 1. daļas 17. uzd. Joni šķīdumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. 1. daļas 18. uzd. Ķīmisko reakciju ietekmējošie apstākļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. 1. daļas 19. uzd. Destilēšanas iekārta

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. 1. daļas 20. uzd. Ķīmisko vielu drošības datu lapa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. 1. daļas 21. uzd. Ogļūdeņražu degšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. 1. daļas 22. uzd. Reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. 1. daļas 23. uzd. Izomēri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. 1. daļas 24. uzd. Drošības noteikumi ķīmijas laboratorijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. 2. daļas 1.1. uzd. Kodolreakcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
26. 2. daļas 1.3. uzd. Elementa elektronformula

Grūtības pakāpe: vidēja

1
27. 2. daļas 2. uzd. Jonu vienādojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
28. 2. daļas 3. uzd. Masas daļas noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
29. 2. daļas 4.1. uzd. pH izmaiņas (Skābais lietus)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. 2. daļas 4.2. uzd. Šķīduma pH vērtības noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
31. 2. daļas 5. uzd. Šķīdumu pagatavošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
32. 2. daļas 6.1. uzd. Ogļūdeņražu nosaukšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
33. 2. daļas 6.2. uzd. Izomēri

Grūtības pakāpe: vidēja

2
34. 2. daļas 7. uzd. Ogļūdeņražu degšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
35. 2. daļas 8. uzd. Ķīmiskās pārvērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

3
36. 2. daļas 9. uzd. Piesātināts šķīdums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
37. 2. daļas 10. uzd. Ķīmiskās reakcijas norise

Grūtības pakāpe: vidēja

3
38. 3. daļas 1.1. uzd. Ķīmiskais reakcijas ātrums

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Valsts eksāmens ķīmijā 2022. g., 1.daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

30

Materiāli skolotājiem