Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc oksīdu pēc IUPAC nomenklatūras. (Standarta prasība: 7.29.)
2. 2. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka skābeklis ir sastopams dabā vienkāršas vielas veidā. (Standarta prasība: 7.25.)
3. 3. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc bināra savienojuma nosaukuma nosaka indeksus vielas ķīmiskajā formulā. (Standarta prasība: 7.29.)
4. 4. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata atbilstību starp sāls nosaukumu un tās ķīmisko formulu. (Standarta prasība: 7.29.)
5. 5. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc vielas ķīmiskās formulas nosaka vielas kvantitatīvo sastāvu. (Standarta prasība: 7.10.)
6. 6. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju par vielas sastāvu, izmantojot vielas molekulas modeli. (Standarta prasība: 8.1.)
7. 7. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vizuālo informāciju par vielas sastāvu pārveido ķīmiskās formulas veidā. (Standarta prasība: 8.19.)
8. 8. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka ķīmiskās reakcijas vienādojumu, kas attēlo skābes reakciju ar bāzi. (Standarta prasība: 7.22.)
9. 9. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir skābes. (Standarta prasība: 7.6.)
10. 10. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc ĶEPT nosaka ķīmiskā elementa atoma uzbūvi. (Standarta prasība: 7.4.)
11. 11. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka grupas numuru pēc elektronu skaita ārējā līmenī, izmantojot ĶEPT. (Standarta prasība: 7.4.)
12. 12. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka ķīmiskā elementa grupas numuru pēc iespējamām elementa oksidēšanās pakāpēm savienojumos. (Standarta prasība: 7.4.)
13. 13. uzdevums. ĶEPT lietošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka elementa atrašanās vietu ĶEPT. Nosaka nemetāliskos elementus, kuri atrodas viena perioda dažādās grupās. (Standarta prasība: 8.1.)
14. 14. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst ūdens ķīmisko pārvērtību. (Standarta prasība: 7.18.)
15. 15. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst vielu, kura veicina dzelzs un tā sakausējumu rūsēšanu. (Standarta prasība: 9.18.)
16. 16. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vielas, kas piedalās neitralizācijas reakcijā. (Standarta prasība: 7.21.)
17. 17. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto metālu aktivitātes rindu. (Standarta prasība: 8.1.)
18. 18. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā. (Standarta prasība: 7.22.)
19. 19. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kura ir aizvietošanās reakcija. (Standarta prasība: 7.21.)
20. 20. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst degšanas reakcijas izejvielu. (Standarta prasība: 7.17.)
21. 21. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas secinājumu, kas atbilst eksperimentā iegūtajiem rezultātiem. (Standarta prasība: 8.24.)
22. 22. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuru vielu maisījumu var sadalīt, izmantojot doto laboratorijas iekārtu. (Standarta prasība: 8.9.)
23. 23. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vielu attīrīšanas iekārtu atbilstoši darba uzdevumam. (Standarta prasība: 8.13.)
24. 24. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējuma atpazīst laboratorijas traukus un piederumus. (Standarta prasība: 8.9.)
25. 25. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas hipotēzi atbilstoši eksperimenta rezultātiem. (Standarta prasība: 8.7.)
26. 26. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas, kuru vielu šķīdumus var atšķirt, izmantojot fenolftaleīnu. (Standarta prasība: 8.15.)
27. 27. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina reakcijas izejvielas masu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
28. 28. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina reakcijas izejvielas tilpumu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
29. 29. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina gāzveida vielas masu un nosaka, kurai gāzei masa ir vislielākā. (Standarta prasība: 7.33.)
30. 30. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst un izvēlas vielas daudzuma un gāzes tilpuma apzīmējumu un mērvienības. (Standarta prasība: 7.32.)
31. 31. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata izejvielu daudzumu attiecību. (Standarta prasība: 7.35.)
32. 32. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt vielas molmasu. (Standarta prasība: 7.33.2.)
33. 33. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē dotos uzdevuma nosacījumos un izvēlas patieso apgalvojumu par tauku saturu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
34. 34. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdinātās vielas masu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
35. 35. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā. (Standarta prasība: 7.33.4.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs ķīmijā - visi uzdevumi 00:00:00 vidēja 35 p.