Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

35p.
1. 1. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
2. 2. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
3. 3. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
4. 4. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
5. 5. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
6. 6. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
7. 7. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
8. 8. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
9. 9. uzdevums. Vienkāršu vielu un ķīmisko savienojumu daudzveidība 1p.
10. 10. uzdevums. ĶEPT lietošana 1p.
11. 11. uzdevums. ĶEPT lietošana 1p.
12. 12. uzdevums. ĶEPT lietošana 1p.
13. 13. uzdevums. ĶEPT lietošana 1p.
14. 14. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
15. 15. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
16. 16. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
17. 17. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
18. 18. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
19. 19. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
20. 20. uzdevums. Ķīmisko procesu daudzveidība un attēlošana 1p.
21. 21. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
22. 22. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
23. 23. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
24. 24. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
25. 25. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
26. 26. uzdevums. Pētnieciskā darbība 1p.
27. 27. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
28. 28. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
29. 29. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
30. 30. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
31. 31. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
32. 32. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
33. 33. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
34. 34. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.
35. 35. uzdevums. Aprēķini ķīmijā 1p.