Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzdevumi tēmā ir bez variācijām un risinājuma soļiem Diagnosticējošais darbs fizikā 10. klasei 2015. gadā

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Задание 1 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosauc oksīdu pēc IUPAC nomenklatūras. (Standarta prasība: 7.29.)
2. Задание 2 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka skābeklis ir sastopams dabā vienkāršas vielas veidā. (Standarta prasība: 7.25.)
3. Задание 3 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc bināra savienojuma nosaukuma nosaka indeksus vielas ķīmiskajā formulā. (Standarta prasība: 7.29.)
4. Задание 4 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata atbilstību starp sāls nosaukumu un tās ķīmisko formulu. (Standarta prasība: 7.29.)
5. Задание 5 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc vielas ķīmiskās formulas nosaka vielas kvantitatīvo sastāvu. (Standarta prasība: 7.10.)
6. Задание 6 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iegūst informāciju par vielas sastāvu, izmantojot vielas molekulas modeli. (Standarta prasība: 8.1.)
7. Задание 7 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vizuālo informāciju par vielas sastāvu pārveido ķīmiskās formulas veidā. (Standarta prasība: 8.19.)
8. Задание 8 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka ķīmiskās reakcijas vienādojumu, kas attēlo skābes reakciju ar bāzi. (Standarta prasība: 7.22.)
9. Задание 9 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, kas ir skābes. (Standarta prasība: 7.6.)
10. Задание 10 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc ĶEPT nosaka ķīmiskā elementa atoma uzbūvi. (Standarta prasība: 7.4.)
11. Задание 11 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka grupas numuru pēc elektronu skaita ārējā līmenī, izmantojot ĶEPT. (Standarta prasība: 7.4.)
12. Задание 12 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka ķīmiskā elementa grupas numuru pēc iespējamām elementa oksidēšanās pakāpēm savienojumos. (Standarta prasība: 7.4.)
13. Задание 13 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka elementa atrašanās vietu ĶEPT. Nosaka nemetāliskos elementus, kuri atrodas viena perioda dažādās grupās. (Standarta prasība: 8.1.)
14. Задание 14 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst ūdens ķīmisko pārvērtību. (Standarta prasība: 7.18.)
15. Задание 15 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst vielu, kura veicina dzelzs un tā sakausējumu rūsēšanu. (Standarta prasība: 9.18.)
16. Задание 16 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vielas, kas piedalās neitralizācijas reakcijā. (Standarta prasība: 7.21.)
17. Задание 17 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lieto metālu aktivitātes rindu. (Standarta prasība: 8.1.)
18. Задание 18 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod koeficientus ķīmiskās reakcijas vienādojumā. (Standarta prasība: 7.22.)
19. Задание 19 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kura ir aizvietošanās reakcija. (Standarta prasība: 7.21.)
20. Задание 20 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst degšanas reakcijas izejvielu. (Standarta prasība: 7.17.)
21. Задание 21 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas secinājumu, kas atbilst eksperimentā iegūtajiem rezultātiem. (Standarta prasība: 8.24.)
22. Задание 22 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, kuru vielu maisījumu var sadalīt, izmantojot doto laboratorijas iekārtu. (Standarta prasība: 8.9.)
23. Задание 23 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas vielu attīrīšanas iekārtu atbilstoši darba uzdevumam. (Standarta prasība: 8.13.)
24. Задание 24 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pēc zīmējuma atpazīst laboratorijas traukus un piederumus. (Standarta prasība: 8.9.)
25. Задание 25 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas hipotēzi atbilstoši eksperimenta rezultātiem. (Standarta prasība: 8.7.)
26. Задание 26 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas, kuru vielu šķīdumus var atšķirt, izmantojot fenolftaleīnu. (Standarta prasība: 8.15.)
27. Задание 27 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina reakcijas izejvielas masu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
28. Задание 28 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina reakcijas izejvielas tilpumu pēc ķīmiskās reakcijas vienādojuma. (Standarta prasība: 7.35.)
29. Задание 29 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina gāzveida vielas masu un nosaka, kurai gāzei masa ir vislielākā. (Standarta prasība: 7.33.)
30. Задание 30 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst un izvēlas vielas daudzuma un gāzes tilpuma apzīmējumu un mērvienības. (Standarta prasība: 7.32.)
31. Задание 31 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata izejvielu daudzumu attiecību. (Standarta prasība: 7.35.)
32. Задание 32 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot aprēķināt vielas molmasu. (Standarta prasība: 7.33.2.)
33. Задание 33 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Analizē dotos uzdevuma nosacījumos un izvēlas patieso apgalvojumu par tauku saturu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
34. Задание 34 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdinātās vielas masu. (Standarta prasība: 7.33.4.)
35. Задание 35 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Aprēķina izšķīdušās vielas masas daļu šķīdumā. (Standarta prasība: 7.33.4.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diagnosticējošais darbs ķīmijā - visi uzdevumi 00:00:00 vidēja 35 p.