ĶĪMIJA 10. KLASEI
 
Sadaļā pieejami ķīmijas diagnosticējošā darba uzdevumi, kas tika izmantoti Uzdevumi.lv un VISC projektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Lai gan parasti uzdevumiem portālā Uzdevumi.lv tiek veidoti dažādi varianti un risinājuma soļi, šajā gadījumā ir publicēts diagnosticējošā darba oriģināls - katram uzdevumam ir tikai viens variants un pēc tā izpildes ir redzama pareizā atbilde, taču netiek sniegts uzdevuma skaidrojums.