Informācija ir jebkuras ziņas par apkārtējo pasauli un tajā notiekošajiem procesiem, bet dati ir formalizētā veidā attēlota informācija, kuru lietotājs vai datu apstrādes ierīces var uzglabāt, apstrādāt, pārsūtīt vai interpretēt.
Mazākā informācijas mērvienība ir bits, parasti to apzīmē ar mazo burtu b, tomēr datu apstrādē un uzglabāšanā parasti kā mazāko jeb pamatmērvienību lieto baitu, ko apzīmē ar lieto burtu B. Viens baits satur 8 bitus (8 biti = 1 baits).
Ikdienā plaši izmanto lielākas mērvienības, taču ne vienmēr viennozīmīgi var noteikt, cik mazāko vienību tajās ir.
Vēsturiski izveidojies, ka uz ierīcēm uzrakstītās mērvienības veidojas līdzīgi kā citas (piemēram, garuma vai masas) mērvienības. Piemēram,
  • 1000 metri = 1 kilometrs;
  • 1000 grami = 1 kilograms;
  • 1000 baiti = 1 kilobaits.
Ikdienā biežāk tiek lietotas vienkāršotās mērvienības, kad 1000 mazākās veido nākamo mērvienību:
Svarīgi!
1000 baiti (B) = 1 kilobaits (KB)
1000 kilobaiti (KB) = 1 megabaits (MB)
1000 megabaiti (MB) = 1 gigabaits (GB)
1000 gigabaiti (GB) = 1 terabaits (TB)
Tomēr patiesībā katru nākamo informācijas mērvienību veido 1024 mazākās mērvienības (nevis 1000). Tāpēc, lai izvairītos no nepareizas kilo- mērvienības lietošanas, lieto kibi-.
Svarīgi zināt, ka, piemēram, ierīci, uz kuras rakstīts 4 GB, pievienojot datoram, tiks uzrādīts, ka tās apjoms ir 3,73 GB. Patiesībā tie ir gibibaiti (GiB):
Svarīgi!
1024 baiti (B) = 1 kibibaits (KiB)
1024 kibibaiti (KiB) = 1 mebibaits (MiB)
1024 mebibaiti (MiB) = 1 gibibaits (GiB)
1024 gibibaiti (GiB) = 1 tebibaits (TiB)
Atsauce:
www.startit.lv
Informācijas mērvienības: http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=22319&chapterid=6863
Informātika pamatskolai 2.daļa/Viestura Vēža redakcijā.-Rīga : Mācību grāmata, 2006.-90. - 91.lpp.