Meklējot informāciju, iespējams izmantot dažādus meklēšanas paņēmienus:
 
Informācijas meklēšanai globālajā tīmeklī pēc atslēgvārda nepieciešama meklētājprogramma.
Meklētājprogramma ir programma, kas lietotājam sniedz atrasto adrešu sarakstu.
 
Meklētājprogrammu piemēri:
bing.pngjandex.png
g.pngrambler.png
yahoo.pngask.png
 
Rezultātu iegūst, ievadot atslēgvārdu.
Atslēgvārds ir vārds vai vārdu grupa, ko izmanto kāda teksta vai dokumenta satura noteikšanai un tā meklēšanai.

Piemērs: sameklēt informāciju par Ziemassvētkiem. Tekstlodziņā ieraksta atslēgvārdu «Ziemassvētki», piespiež pogu «Googles meklēšana» vai ievades taustiņu ENTER.
Meklētājprogramma piedāvā meklēšanas rezultātus.

2a.png
 
Atsauce:
http://termini.lza.lv/term.php?term=mekl%C4%93t%C4%81jprogramma&list=mekl%C4%93t%C4%81jprogramma&lang=LV
https://lv.wikipedia.org/wiki/Mekl%C4%93t%C4%81jprogramma
startit.lv