Intelektuālais īpašums – cilvēka radošo spēju rezultātā radīts darbs vai izgudrojums:
 • literāri un mākslas darbi,
 • filmas, skaņu ieraksti,
 • televīzijas un radio pārraides,
 • izgudrojumi, atklājumi,
 • rūpniecisko ražojumu paraugi, prečzīmes, uzņēmumu nosaukumi,
 • datorprogrammas u.c.
 
Intelektuālā īpašuma efektīva aizsardzība ir nepieciešama, lai cilvēki, kuri radījuši kādu izgudrojumu vai darbu, piemēram, dziesmu, filmu, gleznu vai datorprogrammu, justos droši, ka spēs saņemt atlīdzību par ieguldīto darbu, veltīto laiku un bieži vien arī naudas summas, kas nepieciešamas darba tapšanas nodrošināšanai, piemēram, filmām, datorprogrammām.
  
Autortiesības pieder darba autoram, tiklīdz darbs (grāmata, dziesma vai cits intelektuāls darbs) ir radīts. Radītais darbs tiek aizsargāts jau tā tapšanas brīdī, neraugoties uz to, vai tas ir pabeigts vai vēl ne. Aizsargāts tiek jebkurš radītais darbs, nav nozīmes tā vērtībai (cenai), mērķim, kādēļ tas ticis radīts, piemēram, mūziķis uzrakstījis dziesmu savam priekam vai žurnālists uzrakstījis rakstu pēc avīzes redaktora pasūtījuma. Tāpat arī nav svarīga darba forma – vai tas ir zīmējums, ar roku rakstīts raksts vai veidots datorā.
 
Lai autors apliecinātu, ka tieši viņš ir radījis konkrēto darbu, izmanto autortiesību aizsardzības zīmi:
 • burtu “c” aplītī – ©;
 • autora vārdu (nosaukumu);
 • darba pirmpublicējuma gadu.
 
Datoru lietotājiem jāievēro Autortiesību likuma normas, kas attiecas uz grāmatām, video un mūzikas diskiem un kasetēm, kā arī programmatūru.

Autortiesību pārkāpumu sauc par pirātismu.
 
Bibliogrāfiskā atsauce ir īsa norādes forma, ar kuru parāda, ka izmantots cita autora darbs vai ideja.
Atsauce jālieto tad, ja
 • tekstā iekļauts citāts;
 • tekstā dots cita autora skaitliskais materiāls, tabulas, attēli, formulas;
 • izklāstīti kādas personas uzskati vai viņa teiktais;
 • pieminēts kāds zinātnieku pētījums.
  
Atsauce uz interneta lapu:
 1. Raksta nosaukums.
 2. [tiešsaiste] vai [online], ja materiāls ir angļu valodā.
 3. Datums, kurā skatīts (angliski cited) — kvadrātiekavās.
 4. «Pieejams» vai «Available» (ja raksts ir angļu valodā) un saite uz vietni. Atceries — tev ir jānorāda saite uz konkrēto materiālu, nevis tikai uz tīmekļa lapu, kuras ietvaros materiāls ir publicēts.
 
Atsauce.svg
 
Informāciju internetā nedrīkst uztvert kā absolūto un vienīgo patiesību!

Kritiska informācijas izvērtēšana ir viens no interneta dzīves pamatlikumiem, par kuru aizmirstam visbiežāk! Pirms tici informācijai – pārbaudi, kas ir informācijas avots, autors, kāds ir pievienošanas datums un vieta.
 
Informācijas izvērtēšana:
 • Nepaļauties uz pirmo atrasto informāciju.
 • Turpināt meklēt informāciju.
 • Salīdzināt ar jau atrasto.
 • Veikt secinājumus par informācijas ticamību.
 
Atsauce:
Intelektuālais īpašums un autortiesības S. Meijere, S.Falka http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/macibu_materials_autortiesibas_2007.pdf. 2007.g.
www.startit.lv