Algoritms ir
  • saprotamu,
  • precīzu,
  • viennozīmīgi izpildāmu
darbību virkne, kuras izpildes rezultātā tiek atrisināts noteikts uzdevums.
 
Algoritmu, kurā darbības tiek izpildītas pēc kārtas un tādā secībā, kā tās pierakstītas, sauc par lineāru algoritmu.

Piemēram, rožu stādu iestādīšanas algoritms:
 
saak.png
bult.png
Jāizvēlas saulaina vieta
bult.png
Augsne pirms stādīšanas jāielabo
bult.png
Jāirdina vismaz 50 - 60 cm dziļumā
bult.png
Jāiestāda rožu stādu
bult.png
Aplaistīt rožu stādu
bult.png
beig.png
 

Ikviens algoritms ir paredzēts konkrētam izpildītājam. Algoritmu var izpildīt, piemēram, cilvēks vai kāda ierīce.
 
Atsauce:
www.startit.lv