Teorija

Algoritms ir
  • saprotamu,
  • precīzu,
  • viennozīmīgi izpildāmu
darbību virkne, kuras izpildes rezultātā tiek atrisināts noteikts uzdevums.
 
Algoritmu, kurā darbības tiek izpildītas pēc kārtas un tādā secībā, kā tās pierakstītas, sauc par lineāru algoritmu.

Piemēram, sagatavošanās skolai algoritms:
 
saak.png
bult.png
Paņemt dienasgrāmatu
bult.png
Apskatīties mājās uzdoto dienasgrāmatā
bult.png
Izpildīt mājasdarbus
bult.png
Savākt somu
bult.png
Iet gulēt
bult.png
beig.png
 

Ikviens algoritms ir paredzēts konkrētam izpildītājam. Algoritmu var izpildīt, piemēram, cilvēks vai kāda ierīce.
 
Atsauce:
www.startit.lv