Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Drošība 3p.
2. Datoru tipi 1p.
3. Datoru tipi pēc apraksta 1p.
4. Pēc apraksta izvēlies datora tipu 1p.
5. Veselīga darba vide 1p.
6. Darba vietas iekārtojums 1p.