Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

5p.
1. Aparatūra un programmatūra 1p.
2. Logs 1p.
3. Darbības ar logiem 2p.
4. Loga sastāvdaļas 1p.