Prezentāciju var aizvērt vairākos veidos, piemēram:
  • lentes cilnes File Backstage skatā izvēloties komandu Close:
close.png
  • izpildot klikšķi lietotnes loga labajā augšējā stūrī uz pogas x.png (Close);
  • ar taustiņu kombināciju ALT + F4.
 
Ja pēdējās izmaiņas prezentācijā nav saglabātas, atveras brīdinājuma lodziņš ar jautājumu par tās saglabāšanu:
 
brid.png
 
save.png – prezentāciju saglabāt ar iepriekšējo nosaukumu iepriekš norādītajā vietā un aizvērt. 
dsave.png – prezentāciju aizvērt, nesaglabājot izmaiņas;
 cancel.png – atcelt aizvēršanas komandu.
 

Prezentāciju var saglabāt:
  • piespiežot ātrās piekļuves rīkjoslas pogu  save.png (Save);
  • ar taustiņu kombināciju CTRL + S;
  • lentes cilnes File izvēloties komandu Save:
 
save1.png
 
 
Ja prezentāciju saglabā pirmo reizi, atveras dialoglodziņš Save As:
 
  • izvēlas datnes saglabāšanas vietu (disku vai mapi);
  • lodziņā File name ievada prezentācijas nosaukumu;
  • piespiež pogu savep.png vai taustiņu ENTER.
saveas.png
 
Prezentācijas nosaukumu labāk veidot tā, lai izteiktu tās saturu. Nosaukums nedrīkst saturēt šādus simbolus: /, \, >, <, *, ? , ", |, :, ; un datnes nosaukuma veidošanai ieteicams izmantot latīņu alfabēta burtus un ciparus.   
 
Ja prezentāciju saglabā atkārtoti, tās pēdējā versija tiek saglabāta iepriekš norādītajā vie­tā ar iepriekš norādīto nosaukumu, neatverot dialoglodziņu Save As.
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai 1.daļa V.Vēža redakcijā Mācību grāmata. Rīga, 2016. 112 lpp.
Vienkāršas prezentācijas izveidošana. http://profizgl.lu.lv/mod/book/view.php?id=20117&chapterid=4948
Prezentācija. http://www.vpg.edu.lv/uploads/6_POWERPOINT_2010.pdf