Lai būtu ērtāk veikt dažādas darbības ar slīdiem un to objektiem, MS PowerPoint loga kreisajā stūri atrodas pogas skats_pog.png prezentācijas skatu pārslēgšanai.

Prezentācijas apskates veidus iespējams pārslēgt, arī izmantojot cilnes View komandkartes komandas:

skats.png
 

normal.png Parasts jeb Normālskats (Normal ). Šajā skatā ir ērti ievadīt tekstus, veidot tabulas, ievietot slīdā dažādus objektus, kā arī izvēlēties to animācijas veidus:
norm_sl.png
  • starp slīdiem var pārslēgties, izmantojot ritjoslu vai noklikšķinot uz konkrētā slīda ikonas cilnē Slides;
  • katras rūts izmēru var mainīt, novietojot peles rādītāju uz robežas starp rūtīm un veicot vilkšanu brīdī, kad peles rādītājs mainījis izskatu.


sl_sort.png  Slīdu kārtotājs (Slide Sorter) skatā redzami visi slīdi vienkopus. Šeit var slīdus dzēst vai dublēt, mainīt to secību.
sorter.png


show.png  Slīdrāde skats (Slide Show)  -  prezentācijas demonstrēšanas skats. Skatā Slīdrāde prezentācija tiek parādīta tāda, kādu to redzēs auditorija. Slīdrādi vada, izmantojot peles klikšķus vai taustiņus uz tastatūras.
  • Lai pārslēgtos uz nākamo slīdu, izpilda klikšķi slīdā vai piespiež taustiņu Enter.
  • Lai pārslēgtos uz iepriekšējo slīdu, piespiež taustiņu Backspace.
  • Lai pārtrauktu prezentāciju, piespiež taustiņu Esc.
 
Par slīdrādes beigām liecina paziņojums:
 
end.png
 
Slīdrādes beigas, noklikšķiniet, lai izietu. 
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā. Rīgā: "Mācību grāmata", 2006. lpp.108-109
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC , 2011. 101. -102.lpp.