Teorija

Nereti ir svarīgi, lai par mums un mūsu veikumu uzzinātu citi. Tad jāprot sevi reklamēt un stāstīt tā, lai klausītājs teikto izprastu un gribētu uzzināt kaut ko vairāk. Ir jāprot prezentēt - iepazīstināt klausītājus ar stāstītājam svarīgu jautājumu.
Prezentācija ir ilustrēts kāda temata izklāsts, kurā parasti iekļauj uzskates līdzekļus. Tā paredzēta, lai vieglāk varētu uztvert izklāstīto informāciju.
Prezentāciju veidi:
  • video;
  • datorprezentācija;
  • prezentācija, lietojot tāfeli;
  • plakāts;
  • stends u.c.
3.png  2.png
 
4.png 3.png
 
Arī datorprogrammu veidotāji ir domājuši par šo jautājumu un piedāvā izmantot dažādas programmas - prezentāciju lietotnes, kas dod iespēju sagatavot un demonstrēt uzskates materiālus, piemēram, tekstu, attēlu, grafiku.
  
Microsoft PowerPoint ir viena no prezentāciju lietotnēm. To izmantojot, varam izveidot prezentāciju datni no atsevišķiem kadriem jeb slīdiem, ko demonstrēt monitorā vai uz cita, lielāka ekrāna.
 
prez.png
 
Padomi labas prezentācijas izveidošanai:
 
Atsauce:
https://www.cert.lv/lv/2017/01/noderigi-materiali
Informātika pamatskolai 2.daļa V.Vilde Izdevniecība RaKa, 2004, 8.lpp.
Informātika pamatskolai. 1. daļa/ V. Vēža redakcijā. - Rīga: "Mācību grāmata", 2006.
Informātika pamatskolai 5.klase. K.Veiss. Zvaigzne ABC, 2011.