MS PowerPoint programmu var atvērt vairākos veidos.
 
  • Ar komandu Start/ All Programs/ Microsoft Office/ Microsoft Office PowerPoint (Sākt/ Visas programmas/ Microsoft Office/ Microsoft Office PowerPoint)
  • ar darbvirsmas ikonu ikona.png.
Kad lietotni atver, tai ir aktivizēts skats Normal (Parasts jeb Normālskats), kurā var veidot un noformēt slīdus. Šajā skatā lietotnes loga darbvirsmu veido slaidu rūts, kurā strādā ar konkrētu slīdu; katrs slīds var saturēt vienu vai vairākus vietturus.
Vietturis ir lodziņš ar punktotu apmali, kurā ir paredzēta vieta tekstam vai kādam citam elementam.
Piezīmju rūts - tajā ievada piezīmes, kuras var saturēt papildu informāciju par slīdu vai kuras paskaidro slīda saturu.
Lietotnes Microsoft PowerPoint 2010 logs:
 
sliidi.png
 
Atsauce:
Avots: Informātika pamatskolai. 1. daļa/ Viestura Vēža redakcijā.-Rīga: "Mācību grāmata", 2006.-102. lpp.
Informātika pamatskolai 5.klase.K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 92.-94.lpp.