Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. E-pasta adrese 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina e-pasta adreses struktūru. Pareizi, nepareizi.
2. E-pasta adrese 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina e-pasta adreses struktūru.
3. E-pasta adrese 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Zina e-pasta adreses struktūru.
4. E-pasta vēstule 1. izziņas līmenis augsta 2 p. Adresāts (kam?), tēma
5. Parole 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drošas paroles veidošanas un lietošanas noteikumi
6. Saziņas ierīces. 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina sadzīvē biežāk lietotās saziņas ierīces.
7. Vēstuļu etiķete 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. e-pasta lietošanas etiķete

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. E-pasts, parole 20:00:00 vidēja 6 p. e-pasta adreses struktūra. Droša parole.