Uzdevumi

1. E-pasta adrese

Grūtības pakāpe: zema

1
2. E-pasta adrese

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. E-pasta adrese

Grūtības pakāpe: augsta

1
4. E-pasta vēstule

Grūtības pakāpe: augsta

2
5. Parole

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Saziņas ierīces.

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Vēstuļu etiķete

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. E-pasts, parole

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem