Darbībām ar attēla failu ir paredzētas šādas komandas:
  • New (Jauns) - sākt darbu ar jaunu zīmējumu;
  • Open (Atvērt ) - atvērt iepriekš saglabātu failu;
  • Save (Saglabāt) - saglabāt atvērtā faila saturu;
  • Save As (Saglabāt kā) - saglabāt failu, norādot tā saglabāšanas vietu un nosaukumu;
1.png
 
Komandas, kas ir paredzētas darbībām ar attēla failu, atrodas pogas Paint (Molberts) izvēlnē:
 
poga_paint.png