Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aklās rakstīšanas pamati I 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Burti d, f, j, k
2. Aklās rakstīšanas pamati II 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Burti s, l, a un ;
3. Aklās rakstīšanas pamati III 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Burti f, j, d, k, s, l, a un ;
4. Lielie burti. Caps Lock 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izslēdz lielo burtu režīmu.
5. Lielie burti. Shift taustiņš 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievadi vārdu
6. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm. Spēj grupēt objektus pēc vienas kopīgas pazīmes.
7. Lielie burti. Shift taustiņš 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Izraksti no teikuma īpašvārdu
8. Cipari 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot ievadīt ciparus, +,-, =, ( )
9. Pieturzīmes un simboli 1. izziņas līmenis vidēja 1p. <, >, ., ?, /, !, @, (, ), =, +
10. Uzraksti vārdu 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Lielie burti
11. Pieturzīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1p. !, ?, .

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aklās rakstīšanas pamati 00:10:00 vidēja 3p. Aklās rakstīšanas pamati.
2. Lielie burti 00:10:00 vidēja 3p.
3. Pieturzīmes un simboli 00:10:00 vidēja 4p.