Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aklās rakstīšanas pamati I 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Burti d, f, j, k
2. Aklās rakstīšanas pamati II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Burti s, l, a un ;
3. Aklās rakstīšanas pamati III 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Burti f, j, d, k, s, l, a un ;
4. Lielie burti. Caps Lock 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izslēdz lielo burtu režīmu.
5. Lielie burti. Shift taustiņš 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievadi vārdu
6. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm. Spēj grupēt objektus pēc vienas kopīgas pazīmes.
7. Lielie burti. Shift taustiņš 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izraksti no teikuma īpašvārdu
8. Cipari 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ievadīt ciparus, +,-, =, ( )
9. Pieturzīmes un simboli 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. <, >, ., ?, /, !, @, (, ), =, +
10. Uzraksti vārdu 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lielie burti
11. Pieturzīmes 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. !, ?, .

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aklās rakstīšanas pamati 00:10:00 vidēja 3 p. Aklās rakstīšanas pamati.
2. Lielie burti 00:10:00 vidēja 3 p.
3. Pieturzīmes un simboli 00:10:00 vidēja 4 p.