Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Burti ar mīkstinājumiem un garumzīmēm 1p.
2. Cipari 1p.
3. Pieturzīmes un simboli 1p.
4. Pieturzīmes 1p.