Lai ieslēgtu datoru:
  • pārbauda, vai galda dators ir pieslēgts elektrotīklam;
  • ja monitors ir izslēgts, ieslēdz to;
  • piespiež datora ieslēgšanas slēdzi, kas parasti atrodas sistēmbloka priekšpusē. Uz pogas ir redzams speciāls apzīmējums un/vai uzraksts angļu valodā Power, piemēram:

6.png pog1.pngpog2.png
 
Lai izslēgtu datoru:
  • saglabā nepieciešamos dokumentus un aizver lietotņu logus;
  • piespiež starta pogu. Atveras izvēlne:

4.png
vai:
izs.png
  • piespiež pogu, uz kuru norāda zaļā bultiņa.