Programmu var atvērt vairākos veidos. Visbiežāk izmanto:
- komandu Start/ Programs/ Accessories/ Paint (Sākt/ Visas programmas/ Piederumi/ Molberts);
- darbvirsmas īsinājuma ikonu: ikona.png
 
  
ris.png
 
Otu paraugi:
 
Atsauce:
Informātika pamatskolai. 5.klase. K. Veiss. Zvaigzne ABC, 2011. 41.- 42.lpp.
Informātika 5.klasei A.Jurenoks, T.Rikure. Zvaigzne ABC, 17.-18.lpp.
Informātika pamatskolai 1. daļa. V.Vēža redakcijā, Mācību grāmata,30.-31.lpp. 2006.