Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

11p.
1. Algoritma izpildīšana, zīmējot pēc virzienu bultām 1p.
2. Lineārais algoritms. Burtu spēle 2p.
3. Lineārais algoritms. Burtu spēle 4p.
4. Sastādi algoritmu 1p.
5. Lineārais algoritms. Saskaitīšana un atņemšana 3p.