Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

4p.
1. Darbību secība 1p.
2. Darbību secība. Kas bija? 1p.
3. Gadalaiki, kalendārs 1p.
4. Darbību secība 1p.