Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Perifērijas ierīces un pieslēgvietas Dators ir ierīču komplekts, kas saskaņā ar uzdotu programmu veic datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu un izvadi. (T.Li.2.) Programmvadāmas ierīces ir ļoti dažādas, jo tās kalpo dažādiem mērķiem. (T.Li.1.)
2. Droša darba vide Darbam ar programmvadāmajām ierīcēm ir nepieciešama atbilstoša vide, lai tās nekaitētu veselībai. (T.Li.3.) Skaidro ergonomiskās prasības darba videi un veic nepieciešamos uzlabojumus, lai to attiecīgi iekārtotu. (T.9.3.3.1.) (T.9.3.3.1.)
3. Operētājsistēmas un tās konfigurācijas Visām programmvadāmajām ierīcēm ir nepieciešama atbilstoša programmatūra, lai tās varētu veikt noteiktus uzdevumus. (T.Li.2.) Programmatūru drīkst izmantot atbilstoši tās licences noteikumiem. (T.Li.3.)
4. Datnes un mapes Saprot, ka sinhronizācija ir efektīvs rīks datu un lietotņu saglabāšanai un kopīgošanai starp dažādiem datu nesējiem un ierīcēm. (T.Li.2.) Saprot, ka kārtojot un arhivējot datnes un mapes, iespējams racionāli organizēt, uzglabāt un strukturēt informāciju. (T.Li.2.)
5. Datņu tipi. Sinhronizēšana, arhivēšana Apzinās, ka datu arhivēšana ir efektīvs rīks datu uzglabāšanai, pārsūtīšanai un aizsardzībai. (T.9.2.3.3.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Perifērijas ierīces izvēle konkrētam uzdevumam 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izvēlas dotā uzdevuma veikšanai piemērotāko programmvadāmo ierīci. (T.9.2.3.1.) Izvēlas atbilstošu programmvadāmo ierīci un programmatūru ieceres īstenošanai. (T.9.1.3.4.)
2. Datora ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dators ir ierīču komplekts, kas saskaņā ar uzdotu programmu veic datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu un izvadi. (T.Li.2.) Programmvadāmas ierīces ir ļoti dažādas, jo tās kalpo dažādiem mērķiem. (T.Li.1.)
3. Datora ierīču veidi 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēns saprot, ka dators ir ierīču komplekts, kas saskaņā ar uzdotu programmu veic datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu un izvadi. (T.Li.2.) Programmvadāmas ierīces ir ļoti dažādas, jo tās kalpo dažādiem mērķiem. (T.Li.1.)
4. Pieslēgvietas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Datora un datoram pieslēdzamo ierīču nepareiza ieslēgšana/ izslēgšana un pievienošana/atvienošana var radīt būtiskas negatīvas sekas ierīces un datu drošībai. (T.Li.3.)
5. Datora pieslēgvietas 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Datora un datoram pieslēdzamo ierīču nepareiza ieslēgšana/ izslēgšana un pievienošana/atvienošana var radīt būtiskas negatīvas sekas ierīces un datu drošībai. (T.Li.3.)
6. Iebūvētas un perifērijas ierīces 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Zina, ka programmvadāmas ierīces ir ļoti dažādas, jo tās kalpo dažādiem mērķiem. (T.Li.1.)
7. Ergonomika 3. izziņas līmenis vidēja 6 p. Apzinās faktorus, kuri var ietekmēt un apdraudēt veselību un veic atbilstošas darbības, lai izvairītos no šiem apdraudējumiem un atkarībām. (T.9.3.3.1.) Skaidro ergonomiskās prasības darba videi un veic nepieciešamos uzlabojumus, lai to attiecīgi iekārtotu. (T.9.3.3.1.)
8. Droša vide 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Apzinās, ka darbam ar programmvadāmajām ierīcēm ir nepieciešama atbilstoša vide, lai tās nekaitētu veselībai. (T.Li.3.) Apzinās faktorus, kuri var ietekmēt un apdraudēt veselību un veic atbilstošas darbības, lai izvairītos no šiem apdraudējumiem un atkarībām. (T.9.3.3.1.)
9. OS 1. izziņas līmenis zema 1 p. Salīdzina populārākās operētājsistēmas un pielāgo operētājsistēmas saskarnes iestatījumus. (T.9.2.3.1.)
10. Operētājsistēmas 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Salīdzina populārākās operētājsistēmas un pielāgo operētājsistēmas saskarnes iestatījumus. (T.9.2.3.1.)
11. Datnes paplašinājumi 2. izziņas līmenis zema 1 p. Orientējas dažādās datņu pārvaldības sistēmās, konkrētā situācijā datu glabāšanai un pārvaldībai izvēlas atbilstošāko sistēmu. (T.9.2.3.3.)
12. Definīcijas 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Orientējas dažādās datņu pārvaldības sistēmās, konkrētā situācijā datu glabāšanai un pārvaldībai izvēlas atbilstošāko sistēmu. (T.9.2.3.3.)
13. Datu sinhronizēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sinhronizācija ir efektīvs rīks datu un lietotņu saglabāšanai un kopīgošanai starp dažādiem datu nesējiem un ierīcēm. (T.Li.2.)
14. Autortiesības 3. izziņas līmenis augsta 9 p. Programmatūru drīkst izmantot atbilstoši tās licences noteikumiem. (T.Li.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datnes paplašinājumi II Citi vidēja 2 p. Pārvalda un organizē datņu un mapju sistēmu. (T.9.2.3.3.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datora ierīces un pieslēgvietas 00:15:00 vidēja 11 p. Dators ir ierīču komplekts, kas saskaņā ar uzdotu programmu veic datu ievadi, apstrādi, uzglabāšanu un izvadi. (T.Li.2.) Programmvadāmas ierīces ir ļoti dažādas, jo tās kalpo dažādiem mērķiem. (T.Li.1.) Izvēlas dotā uzdevuma veikšanai piemērotāko programmvadāmo ierīci. (T.9.2.3.1.)

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Datnes, sinhronizēšana, ergonomika 00:30:00 vidēja 14 p. Izvēlas un lieto dotā uzdevuma veikšanai piemērotāko programmvadāmo ierīci, izvērtējot tās tehniskos parametrus un funkcionalitāti, veic programmatūras instalēšanu/atinstalēšanu, iestatījumu pielāgošanu. (T.9.2.3.1.) Apzinās faktorus, kuri var ietekmēt un apdraudēt ierīces, programmatūras un datu drošību, un veic darbības, lai izvairītos no šiem apdraudējumiem. (T.9.3.3.5.) Sinhronizācija ir efektīvs rīks datu un lietotņu saglabāšanai un kopīgošanai starp dažādiem datu nesējiem un ierīcēm. (T.Li.2.) Visām programmvadāmajām ierīcēm ir nepieciešama atbilstoša programmatūra, lai tās varētu veikt noteiktus uzdevumus. (T.Li.2.)