Tekstu var papildināt  ar dažādiem grafiskiem objektiem (ilustrācijām).
Tie var būt:
  • paša veidoti zīmējumi (piemēram, veidoti ar programmas Paint palīdzību);
  • attēli;
  • zīmētas formas;
  • trīsdimensionāli objekti;
  • ekrānuzņēmumi.
Attēlu ievietošanas iespējas:
  • no datnes;
  • no tiešsaistes.
iev_att.png
 
Vecākā tekstapstrādes lietotnes versijā:
 
2.png
  
Lai dokumentā ievietotu attēlu:
1. novieto kursoru vietā, kur nepieciešams attēls;
2. izvēlas attēlu ievietošanas rīku;
3. atrod un izvēlas attēlu;
4. apstiprina izvēli.
 
Ievietotos attēlus var dublēt un pārvietot, var mainīt to izmērus un mainīt attēla novietojuma veidu tekstā.
 
Attēla novietojuma izvēle:
1. Atlasa attēlu, kļūst pieejama jauna lentes cilne Attēlu rīki (Picture Tools).
2. Atver izkārtojuma opcijas Aplauzt tekstu (Wrap Text):

5.png vai 5a.png
 
3. Izvēlas novietojuma veidu.
 
Vienā rindiņā ar tekstu (In Line with Text) - šādi novietots attēls, līdzīgi ievietotam simbolam, kļūst par teksta sastāvdaļu:
  
1.png
 
vrind.png
 
Kvadrātveida (Square) - teksts izvietojas taistnstūrformā ap attēlu:
  
2.png
 
kv.png
 
Aiz teksta (Behind text) - teksts tiek rakstīts pa virsu attēlam.
 
3.png
 
aiz.png
 
Priekšā tekstam (In front of text) - attēls atrodas priekšā tekstam un aizsedz to.
 
4.png
 
prieksjaa_tekstam.png