Teorija

Uzdevumi

1. Teksta ievadei izmantojamie taustiņi ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taustiņu lietošanas nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Tastatūras valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Redzamās pareizrakstības kļūdas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Redzamās un neredzamās pareizrakstības kļūdas

Grūtības pakāpe: augsta

1
6. Pareizrakstības kļūdas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Grafiski objekti tekstā ar izvēlni

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Attēla novietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Attēla novietojums tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Attēlu apstrādes rīki

Grūtības pakāpe: augsta

2
11. Zīmētas formas kontūras un aizpildījums

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Attēla vai formas pagriešana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Objektu kārtošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem