Vulkānu un zemestrīču veidošanās
Zemes litosfēra peld uz šķidra iekšējā slāņa. Tā ir sadalīta plātnēs. Kartē  var redzēt, ka zemes litosfēra dažās vietās ir plānāka, bet citās - biezāka. Sarkanā krāsā iekrāsotas vietas, kur litosfēra ir īpaši plāna. Ļoti labi ir saskatāmas plānās litosfēras plātņu robežas. 
 
litosferas biezuma karte.gif
 
Zem litosfēras Zemes iekšējā daļa ir karsta un šķidra. Cietās plātnes lēni peld šai masai pa virsu. Ja plātnes saduras un peld viena otrai pretī, daudzu miljonu gadu laikā veidojas kalni:
 

Vietās, kur saskaras litosfēras plātnes, bieži veidojas arī vulkāni un notiek zemestrīces. Ja aplūkosi vulkānu izplatības karti, redzēsi - vulkānu izvietojums sakrīt ar augstāk redzamajā kartē attēlotajām litosfēras plātņu robežām.
 
pasaules vulkani.jpg

Eiropā visvairāk vulkānu ir Itālijā un Īslandē. Itālijas pazīstamākie vulkāni ir Vezuvs un Etna. Tūristu iecienīts objekts Itālijā ir pilsēta Pompeji, kuru iznīcināja Vezuva izvirdums mūsu ēras 79. gada 24. augustā.
 
volcano_italia.gif
 
Arī Īslandē ir ļoti daudz vulkānu.
 
Iceland Volcanoes.gif
 
Īslande kopš zemes apdzīvošanas ir reģistrēti 150 vulkānu izvirdumi, un uzskata, ka tie notiek ar piecu gadu intervālu. 2010. gada pavasarī vulkāna Eijafjallajekulla izvirduma dēļ uz vairākām dienām pat nācās apturēt gaisa satiksmi gandrīz visā Eiropā, jo gaisā nonāca ļoti daudz pelnu daļiņu.
 
Atsauce:
Litosfēras biezuma karte: http://www.soest.hawaii.edu/GG/FACULTY/conrad/liththick/liththick.html
Vulkānu karte: http://www.scienceclarified.com/landforms/Ocean-Basins-to-Volcanoes/Volcano.html
Itālijas vulkāni: http://www.intute.ac.uk/hazards/volcano_920.html
Īslandes vulkāni: http://www.lampholderpub.com/Volcano,YellowstoneWatch_new_page_65.htm