Teorija

Litosfēra ir cietais Zemes apvalks.
Litosfēra ir Zemes ārējā cietā daļa - garoza un mantijas augšdaļa. Tā ir apmēram 100 kilometru bieza, bet vietām var būt daudz biezāka vai plānāka.
 
Zemes uzbūve.png
 
Latvijas reljefs
Vietām Zemes garoza ir kalnaina, bet citā - līdzena.
 
Zemes virsmas veidojumus sauc par reljefu. Reljefu galvenokārt veido kalni, pauguri, līdzenumi, upes un ezeri.
Aplūko Latvijas kartes fragmentu!
 
vidzemes karte.jpg

Tajā reljefs atainots ar visā pasaulē pieņemtu krāsojumu. Kartes augšpusē parādīts šī krāsojuma atšifrējums jeb leģenda.

Reljefu mēra attiecībā pret jūras līmeni. Zemes apgabali, kas ir jūras līmenī vai nedaudz virs tā, tiek atainoti dažādos zaļās krāsas toņos. Augstums, kas lielāks par 125 metriem virs jūras līmeņa, tiek atainots dzeltenos, oranžos un brūnos krāsu toņos. Tās ir augstienes. Kartē redzama Latvijas augstākā paugura - Gaiziņa apkārtne. Gaiziņa apkārtne ir iekrāsota dzeltenos un brūnos toņos, tātad tā atrodas augstu virs jūras līmeņa. Blakus var redzēt zaļos toņos iekrāsotus apgabalus - tās ir zemienes.
 
Tāpat kā visā pasaulē, arī Latvijā reljefa formām - augstienēm un zemienēm ir doti nosaukumi.
 
Visus Latvijas augstieņu un zemieņu nosaukumus var noskaidrot Latvijas fizioģeogrāfiskajā kartē. Lūk, dažas Latvijas augstienes un zemienes:
  1. Austrumkursas augstiene
  2. Viduslatvijas zemiene
  3. Vidzemes augstiene
  4. Tālavas zemiene
  5. Alūksnes augstiene
 
latvijaskarte_2.jpg
 
Kartes apakšējā daļā leģendā var uzskatāmi redzēt, kāds ir augstums virs jūras līmeņa atsevišķās Latvijas augstienēs un zemienēs.
 
Sameklē Latvijas fizioģeogrāfisko karti un noskaidro, kādas augstienes un zemienes atrodas mūsu valstī!
 
Atsauce:
Zemes uzbūve: http://www.uzdevumi.lv/Site/ExerciseRun/RunExercise?exerciseId=ae88e31e-cf70-4e1d-8695-6e601661b27b&parentType=VirtualSchool&parentId=582
Vidzemes karte: http://www.urboekologija.lv/urbo_lv_a5-1.html
Latvijas karte: http://www.jr.lv/lv/veikals/prece/index.html?shop_id=238329