Grūtības pakāpe:
1. Augu elpošana un barošanās 1p.
2. Fotosintēze - augu barošanās 1p.
3. Augu ķīmiskais sastāvs 1p.