Grūtības pakāpe:
1. Fotosintēze 1p.
2. Augu elpošana un barošanās 1p.
3. Eksperiments: fotosintēze 2p.
4. Augu ķīmiskais sastāvs 1p.
5. Augu pielāgošanās videi 1p.
6. Dzīvnieku uzbūve 1p.
7. Dzīvnieku attīstība 1p.