Ja tu brauc ar velosipēdu, ir viegli pamanīt, ka Zemes virsa reti kad ir pilnīgi līdzena. Te ir uzkalniņš un mīt kļūst grūtāk, te atkal ceļš iet lejup un riteņi griežas paši no sevis. Nelīdzenumi uz Zemes virsas ir ļoti dažādi gan pēc lieluma, gan pēc izcelsmes. Tie visi kopā veido Zemes reljefu. Reljefa formas ir, piemēram, augstienes, zemienes, pauguri.
Zemes reljefs ir Zemes virsas nelīdzenumi. Reljefa formas ir, piemēram, augstienes, zemienes, pauguri.
Kāds reljefs ir Latvijā?
Latvija ir zeme, kas atrodas līdzenumā, tāpēc pie mums ir tikai nelieli Zemes virsas pacēlumi un ieliekumi - pauguri, kāpas, kraujas, gravas, upju ielejas. Plašākas Zemes reljefa formas sauc par augstienēm un zemienēm. Tās ir Latvijā sastopamās reljefa formas.
 
Cilvēki vietas ar daudzveidīgām reljefa formām sauc par skaistām ainavām. Latvijā skaistas reljefa formu veidotās ainavas vērojamas Gaujas, Salacas un Abavas upju senlejās, Vidzemes augstienē un citur.
 
Iepriekšējā tēmā jau mācījies par to, kā reljefu attēlo kartē. Vēlreiz apskatīt šo informāciju vari šeit.
 
Visaugstāk virs apkārtējās teritorijas (89,2 m) ir pacēlies Dzerkaļu kalns Latgalē. Taču, lai to arī ģeogrāfi nosauktu par kalnu, tam būtu jāpaceļas vismaz 200 m virs apkārtējās teritorijas. Latvijā kalnu nav, bet tie ir daudzās vietās uz zemeslodes.
 
Piemērs:
Izpēti Latvijas reljefa formu - augstieņu, zemieņu un augstāko pauguru izvietojumu. Centies iegaumēt to nosaukumus!
 
kalni011_1.png
Atsauce:
Vilks, Gribuste, Vilciņa. Dabaszinības 4. klasei. - Lielvārds, 2005. - 62.-63.lpp.
Kartes 1.-6. klasei. - Zvaigzne ABC, 2006.
http://freebigpictures.com/mountain-pictures/mountain-landscape/
http://www.thewallpapers.org/1113/nature/underwater/5