Kas ir augu noteikšana?
Dabā ir sastopamas daudzas augu sugas. Dažus augus mēs pazīstam, jo to nosaukumus mums ir pateikuši citi cilvēki vai esam šos augus redzējuši mācību grāmatās, TV pārraidēs vai citur. Bet, vai šie nosaukumi tiešām ir pareizi?
 
Piemēram, vai zini, kā sauc šo augu?
 
grossularia-reclinata-l-mill.jpg
 
Vairums, kas pazīst šo dārza augu, sauks to par ērkšķogu. Bet dažādās Latvijas vietās ērkšķogām tiek lietoti arī citi nosaukumi - agriste, stiķene, krizdole. Kurš nosaukums tad ir pareizs? To izlemj zinātnieki. Viņi veido augu aprakstus un piešķir katram augam nosaukumu latīņu valodā, kurus lieto visā pasaulē. Protams, ka nosaukums tiek iztulkots pēc vajadzības. Zinātnieki šo ērkšķogu sauc par Grossularia reclinata, latviešu valodā - nokarenā ērkšķoga.
 
Pilns auga nosaukums parasti ir veidots no diviem vārdiem, tāpat kā cilvēkiem parasti ir vārds un uzvārds.
Lai cilvēki visā pasaulē varētu atpazīt augus un uzzināt, kā tos pareizi sauc, zinātnieki veido noteicējus.
Augu noteikšana ir to pareizā nosaukuma noskaidrošana.
 
Attēlu noteicēji
Attēlu noteicējos ir apkopotas augu fotogrāfijas vai zīmējumi un pievienoti nelieli apraksti. Lai noteiktu augu pēc attēlu noteicēja, rūpīgi jāsalīdzina pētāmā  auga izskatu ar attēlu, uzmanīgi jālasa apraksts un jāizspriež, vai pētāmais augs tam atbilst. Attēlu noteicēji var būt publicēti grāmatās, piemēram:
 
keirans.JPG
 
Ir arī augu attēlu noteicēji, kurus var atrast internetā, piemēram, interneta enciklopēdija "Latvijas daba".
 
Piemērs:
Noteikt, kā sauc attēlā redzamo augu:
 
bastarda abolins1.jpg
 
Attēlu noteicējā ir 3 līdzīgi augi, un ir doti to nosaukumi:
  • Baltais āboliņš
    13_trifolium_repens__baltais___boli_____..jpg
  • Bastarda āboliņš
    bastarda abolins2.jpg
  • Sarkanais āboliņš
    sarkanais_abolins.jpg
 
Visos noteicēja attēlos redzamie augi ir āboliņi. Tiem visiem ir kopīga pazīme - mazi ziediņi sakārtoti galviņā. Pievēršot uzmanību ziedu krāsai, var secināt, ka baltajam āboliņam visi ziedi ir balti, sarkanajam āboliņam - sarkani, bet bastarda āboliņam divkrāsaini, balti ar sarkanu. Augam, kura nosaukumu jānoskaidro, ziedi ir divkrāsaini, tātad tas ir bastarda āboliņš.
Vārdiskie noteicēji
Atšķirīgs no attēli noteicēja ir vārdiskais noteicējs. Tajā ir ievietoti augu apraksti, piemēram:
 
noteicejs.png
 
Lai lietotu šādu noteicēju, jāaplūko augu un jāizvēlas, kura no divām pazīmēm tam atbilst vairāk.
 
lapegle.png
 
Attēlā redzamajam augam skujas ir adatveida. Nākamajā līmenī jāizvēlas skuju augšanas veids - tās sakārtotas pušķos.
Saskaitot skuju skaitu pušķī, var secināt ka katrā pušķi ir daudz skuju.
 
Tātad attēlā redzamais augs ir lapegle.
 
Atsauce:
http://www.latvijasdaba.lv/augi/grossularia-reclinata-l-mill/
http://www.ibook.lv/BD_iepazisim-latvijas-augus-i-leonids-keirans.aspx?BID=3fd379e3-31ec-47bd-a7d5-c005d3c36164
http://www.seklaudzetaji.lv/seklaudzetaji/skirne/207
http://www.selgasfoto.lv/?level=picture&id=473
http://dabasdati.lv/lv/image/oa3evkcfldnpanl2sundlcnje3/47619/
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/uzdevumi/2011/6klase/6kl_dabasz_lv.pdf