Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5p.
1. Apkārtnes raksturošana 2p.
2. Ainavas novērošana 1p.
3. Augu raksturošana 1p.
4. Dzīvnieku raksturošana 1p.