Teorija

Uzdevumi

1. Ainavas novērošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Dzīvnieku raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Augu raksturošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Novērojumi dabā

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Materiāli skolotājiem