Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. Elektrības vadītāji un nevadītāji 2p.
2. Elektriskā ķēde 2p.
3. Elektriskās ķēdes sastāvdaļas 4p.
4. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 3p.
5. Elektriskās ierīces 1p.