Grūtības pakāpe:
00:10:00
1. Elektrības vadītāji un nevadītāji 2p.
2. Elektriskā ķēde 2p.
3. Elektriskās ķēdes sastāvdaļas 4p.
4. Drošības noteikumi darbā ar elektroierīcēm 3p.
5. Elektrodrošība 1p.
6. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās 1p.
7. Izgudrojumi mums apkārt 2p.
8. Profesijas 1p.