Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Atgriezeniskas un neatgriezeniskas pārvērtības 2 p.
2. Vielu pārvērtību dalījums 6 p.
3. Maisījumu veidošana 3 p.
4. Maisījumu atdalīšanas veidi 1 p.
5. Šķīdums 2 p.
6. Šķīduma masa 2 p.
7. Šķīdināmās vielas masas aprēķināšana 2 p.
8. Organizācijas līmeņu saistība 1 p.
9. Šūnas uzbūve 2 p.
10. Mikroskops 2 p.
11. Mikroskopa palielinājums 1 p.
12. Fotosintēze un auga uzbūve 2 p.
13. Dzīvnieku orgāni un to funkcijas 3 p.
14. Dzīvnieku salīdzināšana 2 p.
15. Cilvēka orgāni 2 p.
16. Orgānu sistēmas I 4 p.
17. Asinsrites sistēma 2 p.
18. Balsta un kustību sistēma 2 p.
19. Elpošanas orgānu sistēma II 5 p.
20. Veselīga dzīvesveida paradumi attēlos 1 p.
21. Pubertāte 1 p.