Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Auga uzbūve (atbilžu izvēle) 1 p.
2. Auga attīstība (attēlu ievietošana) 4 p.
3. Sēklu dīgšanas apstākļi (atbilžu izvēle) 1 p.
4. Augu vairošanās veidi (atbilžu ievietošana) 1 p.
5. Pētāmais jautājums (atbilžu izvēle) 1 p.
6. Attīstība ar pārvēršanos (atbilžu ievietošana) 4 p.
7. Dzīvnieku attīstība (atbilžu ievietošana) 1 p.
8. Cilvēka attīstības posmi (atbilžu ievietošana) 4 p.
9. Veselīga dzīvesveida nozīme (atbilžu izvēle) 1 p.
10. Definīcijas 1 p.
11. Spēka mērīšana 2 p.
12. Spēku veidi (atbilžu ievietošana) 1 p.
13. Spēku veidi (uzdevums ar attēlu) 1 p.
14. Līdzsvars (atbilžu izvēle) 4 p.
15. Berzes samazināšana (atbilžu izvēle) 1 p.
16. Magnētu pievilkšanās un atgrūšanās (uzdevums ar attēliem) 1 p.