Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kā izmanto materiālus?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Jēdzieni: vielas un materiāli Jēdzieni: viela, materiāls, vielas īpašība, vielas pārvērtība
2. Vielas, materiāli, ķermeņi Jēdzienu skaidrojums
3. Vielu īpašības Vielu īpašības un to izmantošana.
4. Vielu īpašības Vielu krāsa, garša un smarža.
5. Materiālu izmantošana Koks, smiltis, māls, grants, stikls, metāls, plastmasa, to izmantošana
6. Cietība un plastiskums Novērojumi, eksperimenti, materiālu izmantošana
7. Materiālu īpašības Izturība, lokanība, plastiskums, trauslums, siltuma vadīšana.
8. Sadzīves atkritumi Sadzīves atkritumu veidi un šķirošana
9. Vielu blīvums Vielu salīdzināšana pēc blīvuma

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas, materiāli un ķermeņi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Jēdzienu izpratne. Uzdevums ar attēliem
2. Plastiski un cieti materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Plastisku un cietu materiālu izmantošana
3. Vielu cietības salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.
4. Materiāli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Noteikt, kuri priekšmeti izgatavoti no stikla, koka, metāla, māla un plastmasas
5. Materiālu salīdzināšana pēc īpašībām 1. izziņas līmenis zema 1 p. Materiālu izturība, lokanība, plastiskums.
6. Vielu īpašību izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Spriež par vielu izmantošanu, lietojot informāciju par to īpašībām.
7. Materiālu siltuma vadīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Materiālu salīdzināšana pēc siltuma vadīšanas
8. Vielu blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vielu blīvuma salīdzināšana, izmantojot blīvuma tabulu.
9. Atkritumu šķirošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Sadzīves atkritumu veidi un šķirošana
10. Atkritumu šķirošana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Sadzīves atkritumu veidi un šķirošana

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielas, materiāli un ķermeņi Citi zema 1 p. Jēdzienu izpratne. Uzdevums ar attēliem
2. Vielu cietības salīdzinājums, ar izvēli Citi vidēja 1 p. Novērtē, kurš materiāls ir cietāks. Loģikas uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu un materiālu īpašības 00:18:00 vidēja 10 p. Pārbauda skolēna zināšanas par vielām, materiāliem un to īpašībām

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vielu un materiālu īpašības 00:18:00 vidēja 7 p. Mājasdarbs, pārbauda zināšanas par vielu un materiālu īpašībām